DA4YOU er et projekt, der fokuserer på unge med funktionsnedsættelse. Det er faciliteret af svenske Funka, University of East Anglia og Mediehuset København i samarbejde med en række organisationer, der er arbejder med unge voksne med funktionsnedsættelse. Projektet fokuserer på uddannelse og vidensdeling for at give muligheder til unge mellem 18 og 30 år, der har syns- og hørenedsættelse, dysleksi og kognitive udfordringer. Vi arbejder for at give muligheder i form af færdigheder i forhold til at mestre digitale medier og bidrage til dialog på tværs af funktionsnedsættelse, geografi og sprog.

Dermed er en af hovedformålene med DA4YOU at skabe skræddersyet undervisning i digital tilgængelighed til unge, der dækker over tre hovedområder: lovgivning, digital tilgængelighed og digital medieproduktion. Projektet sigter også mod at samle og gøre alle undervisningsmaterialer gratis tilgængelig til individer, organisationer, undervisningsinstitutioner og biblioteker osv. på en åben offentlig service-platform. På den måde sigter DA4YOU mod at bidrage til at møde de behov for undervisning i digital tilgængelighed, som unge med forskellige kompetencer og funktionsnedsættelser har på tværs af Europa. Derudover sigter DA4YOU mod at hjælpe dem til at blive bedre rustet og i stand til at kommunikere med alle tilhørere.