Borgerdeltagelse er en proces, der giver individer en mulighed for at påvirke offentlige beslutninger og tage del i processer, der vedrører demokratisk beslutningstagning.