Introduktion og guides

Skabelon til evaluering – Deltagere (word)
Evaluation of course activities – final (word)
Skabelon evaluering – undervisere (word)
Instruktioner til Zoom (word)
Kursusbeskrivelse  (word)
Video Action Learning underviservejledning (word)
Video Action Learning introduktion (word)

 

De tre undervisningsforløb er:

  • Tilgængelighedsprincipper og lovgivning
  • Tilgængelighed i undervisningen
  • Tilgængelig digital medieproduktion.


Lovgivning om webtilgængelighed
Uddannelsesmodulet sigter mod at gøre unge mennesker med handicap til at forstå deres rettigheder og mulighederne forbundet med webtilgængelighedsdirektivet. Ved at bruge feedbackmekanismen til direktivet på en konstruktiv måde kan lovgivningen bruges som et redskab både til styrkelse af målgrupperne og for enkeltpersoner at bidrage til at gøre den offentlige sektors websteder mere tilgængelige for alle.

 

Modul 1 – Rettigheder og muligheder
Din ret til uafhængig information på overordnet niveau. Politik og lovgivningsmæssige rammer – UNCRPD, FN, EU-direktiver og Lov om webtilgængelighed.

Modul 1 – Lov om webtilgængelighed (pptx)
Lov om webtilgængelighed med bemærkninger (pdf)
Lov om webtilgængelighed – hvem og hvad er omfattet (word)
Modul 1- digst – lov om webtilgængelighed (word)
Modul 1 og 2 Lovgivning (Funka) (word)
Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (word)
Modul 1 – opgaver (word)

 

Modul 2 – Gør din pligt, kræv din ret
De internationale standarder EN301549 og WCAG 2.1. Hvordan bruges de i praksis. Øvelser på eksisterende websteder: test for specifikke tilgængelighedsproblemer, konstruktiv feedback og formelle klager.

Modul 2- WCAG 2.1 – strukturel overview (word)
Modul 2 PowerPoint (pptx)
Modul 2- WCAG 2.1 overholdelse af krav (word)
Modul 2 – Opgaver (word)
Modul 2 – (Funka) (word)
Modul 2 – Lov om webtilgængelighed til skærmlæsere og sort tekst (word)

Tilgængelighedsteknologi i praksis
Efter at have lært om principperne om tilgængelighed og lovgivning i moduler 1 og 2, vil deltagerne i moduler 3 og 4 blive introduceret til en række digitale tilgængelighedsværktøjer og lære at bruge de nye teknologier.

 

Modul 3 – Tilgængelighedsteknologi i praksis – digitale tilgængelighedsværktøjer
Deltagerne vil først udforske de mest nyttige og let tilgængelige digitale tilgængelighedsværktøjer, der kan bruges på en række enheder. Dette inkluderer skærmlæsere, talegenkendelsessoftware og tekstningssoftware. Deltagerne identificerer, hvordan disse forskellige værktøjer kan bruges, når de arbejder med de vigtigste audiovisuelle formater: lyd, video, tekst og billede. De vil også opdage, hvordan det samme værktøj kan bruges forskelligt og kreativt af brugere med forskellige sensoriske og kognitive evner og handicap.

Modul 3 – Med slide numre (word)
Modul 3 – Opgaver (word)
Modul 3 og 4 – Overblik (word)
Modul 3 – UEA (word)
Moduler 3+4 – UEA (word)
Modul 3 – Power Points (pptx)

 

Modul 4 – Tilgængelighedsteknologi i praksis – opret dit eget medieprojekt
Deltagerne vil bygge videre på deres eksisterende oplevelser med at bruge digitale tilgængelighedsværktøjer og anvende denne viden til at designe og oprette deres eget digitale medieprojekt. De vil øve sig på at tænke kreativt over, hvordan de kan bruge forskellige værktøjer til at skabe f.eks. en blog, en YouTube-kanal eller andet socialt medieindhold for at udtrykke sig og kommunikere med andre

Overblik (word)
Modul 4 – med slide numre (word)
Modul 4 – opgave – YouTube med undertekster (word)
Modul 4 – opgaver (word)
Modul 4 – Robo Braille – opgave (word)
Modul 4 (UEA) (word)
Modul 4 – ekstra materiale
Modul 4 – Power Points

Video Action Learning
Efter at have lært om rettigheder og muligheder, samt tilgængelighedsteknologi skal deltagerne lære at fremstille video på en smartphone. Modulerne inkluderer valg af publikum og format samt fortælling, optagelse, redigering og udgivelse

 

Modul 5 – Storytelling
Gennemgang af forskellige typer videoformater som et kommunikationsmiddel. Opstart af idéudvikling inklusive arbejde med målgrupper. Hvem er afsenderen? Hvem er modtageren? Hvilket videoformat er bedst egnet til formålet?

Modul 5 – De 25 Spørgsmål (word)
Modul 5 – Powerpoint som wordfil (word)
Modul 5- Powerpoint (pptx)
Modul 5 – Produktionsplan (word)
Modul 5 – Punktmanus skabelon (word)
Modul 5 – SMK – Brugerne (pdf)
Modul 5 – SMK – Genrer og Indholdskategorier (pdf)
Modul 5 – SMK – Tjekliste (pdf)
Modul 5 – VAL – Punktmanus eksempel (word)
Modul 5 – Video Links (word)
Modul 5 – Kort modulbeskrivelse (word)
Modul 5 – Målgruppe og budskab (word)
Modul 5 – Opgaveformulering (word)
Modul 5 – SMK – Hvad er Web-tv (pdf)
Modul 5  – VAL Interviewteknik (word)
Modul agenda modul 5 – VAL 1 (word)

 

Modul 6 – Optagelse
Øvelser i brug af smartphone kamera, lyd og lys. Skudliste og optageteknik. Videooptagelse i grupper med skiftende roller

Modul 6 – agenda (word)
Modul 6 – Billedeformater i fakta og fiktion. baggrund (word)
Modul 6 – Kort modulbeskrivelse (word)
Modul 6 – link til videoer (word)
Modul 6 – Power Points (pptx)
Modul 6 – Powerpoint som wordfil til skærmlæser (word)
Modul 6 – SMK_Den gode Historie (pdf)
Modul 6 – SMK_Konteksten (pdf)
Modul 6 – Skudliste skabelon (word)

 

Modul 7 – Gennemsyn og redigering
Introduktion til grundlæggende videoredigering og videoredigering, fortælling om tale, lyd behandling og musik. Afslutning og forberedelse til offentliggørelse.

Modul 7 – Agenda (word)
Modul 7 – Kort modulbeskrivelse (word)
Modul 7 – Links til undervisningsvideoer (word)
Modul 7 – Powerpoint (pptx)
Modul 7 – Powerpoint som word dokument (word)
Modul 7 – Rush vejledning
Modul 7 – Powerpoint – vejledning Rush computer

 

Modul 8 – Publicering og evaluering
Medieforbrug, metadata og publicering af video på Facebook. Visning af produktioner og evaluering.

Modul 8 – undervisningsmateriale (word)
Modul 8 – Filmefterkritik
Modul 8 – power point som wordfil
Modul 8 Power Points