Video info spot – A digitally accessible Europe

Digitaliseringen af samfundet giver handicappede bedre muligheder for at deltage i den politiske debat og gøre deres stemme hørt. På EU-plan er tilgængeligheden blevet styrket i de senere år.

Med håndhævelsen af EU’s direktiv om webtilgængelighed vil handicappede have ret til at modtage indhold fra den offentlige sektor i et tilgængeligt format, men inklusionen stopper ikke her. Handicaporganisationer vil blive inddraget i udvælgelsen af, hvilke tjenester der skal prioriteres til overvågning, hvilket betyder, at handicappede vil påvirke udviklingen af direktivet. Gennem feedbackmekanismen har slutbrugere med handicap et praktisk værktøj til daglig indflydelse, med en mulig reel indvirkning på tilgængeligheden af den offentlige sektors websteder, dokumenter og apps.

I DA4You-projektet er retten til digital tilgængelighed grundlaget for deltagelse. Lovgivning kan virke kedelig og vanskelig, men nylige juridiske forbedringer kan ændre handicappede unges muligheder for at deltage i det digitale samfund.  Derfor har projektet som et af sine vigtigste mål at uddanne unge med handicap om deres ret til information.

For at sikre, at dokumentet kan læses, henviser dokumentet til love, bestemmelser og standarder ved at linke til den faktiske informationskilde i stedet for at gentage det i dokumentet.

Dokumentet beskriver den politik og lovgivning, der støtter den politiske demokratiske digitale deltagelse af handicappede på EU-plan såvel som på nationalt plan i Danmark, Sverige og Storbritannien.

Vi håber du vil finde det nyttigt.

Download dokument: DA4YOU O5 – Politisk demokratisk deltagelse