Lov om webtilgængelighed

Loven om tilgængelighed af offentlige websteder og mobilapplikationer gælder for alle offentlige myndigheder. Loven om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap. Baggrunden for loven er EU-Direktivet om webtilgængelighed. Det er kapitlerne 9, 10 og 11 i den harmoniserede standard EN 301 549, som definerer lovens krav til webtilgængelighed. Kapitlerne henviser direkte til standarden WCAG 2.1, som består af tre tilgængelighedsniveauer: A, AA og AAA. Danske hjemmesider skal overholde standarden på niveauerne A og AA.  Link: Læs mere om WCAG 2.1 standarden


Hvem er omfattet af loven?

Den enkelte offentlige myndighed har ansvaret for, at egne websteder og mobilapplikationer overholder kravene i loven. Dette gælder også offentlige subsites, emnehjemmesider og lignende.

Et offentligretligt organ er et organ, der er oprettet specielt for at imødekomme almenhedens behov, der ikke har industriel eller kommerciel karakter. Organet skal være en juridisk person, og driften af organet skal kontrolleres på én af tre måder:

  • Hovedparten af driften finansieres af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller andre offentligretlige organer
  • Driften er underlagt kontrol fra staten, lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer
  • Mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet udpeges af staten, lokale myndigheder eller offentligretlige organer.


Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med lov om webtilgængelighed?

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med lov om tilgængelighed. Digitaliseringsstyrelsen er pålagt at gennemføre en række dybdegående og forenklede monitoreringer og afrapportere resultaterne til EU-Kommissionen. Digitaliseringsstyrelsen har indgået en kontrakt med virksomhederne Special Minds ApS og Inklusio., som skal udføre den praktiske del af monitoreringsopgaven.


Tilgængelighedserklæringen

Alle offentlige organer skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring på deres websted. Der er fastsat regler for tilgængelighedserklæringen med en bekendtgørelse. Der skal anvendes en digitale løsning – WAS-Tool – som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed. Når erklæringen er udfyldt og offentliggjort, skal Digitaliseringsstyrelsen føre tilsyn med, at erklæringen er detaljeret, udtømmende, klar og ajourført.


Utilgængeligt indhold på en offentlig hjemmeside

Oplever du, at et offentligt websted ikke lever op til lov om webtilgængelighed, kan du rette henvendelse til myndigheden. Du kan finde kontaktoplysninger i myndighedens tilgængelighedserklæring. Den finder du i webstedets footer eller ved at indtaste webstedets url med ”/was”, for eksempel ”digst.dk/was”.

Hvis du oplever, at du får et utilfredsstillende svar på din henvendelse fra myndigheden kan du rette henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen. Du kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen på https://www.was.digst.dk/henvendelsesformular.


Q&A

Digitaliseringsstyrelsen har samlet en række spørgsmål og svar om loven om webtilgængelighed.

https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/spoergsmaal-og-svar-qa/

Netværk om webtilgængelighed

Tilmeld dig Netværk om webtilgængelighed