Webtilgængelighedsloven indeholder retningslinjer for opbygning af en tilgængelig hjemmeside. Retningslinjerne består af fire principper for webtilgængelighed: opfattelig, anvendelig, forståelig og robust.

Opfattelighed omfatter, f.eks. at billeder bliver tekstliggjort, så hjemmesiden er tilgængelig med skærmlæsere.

Anvendelig omfatter at brugere, kan navigere på alternative måder, via tastatur og ikke mus.

Forståelig omfatter at siden er forudsigeligt opbygget og indholdet er let læseligt.

Robust omfatter at hjemmesiden benytter standard kodning, så it-kompenserende hjælpemidler kan læse siden korrekt.

Med den nye lovgivning om webtilgængelighed følger også en opdatering af WCAG (Retningslinjer For Tilgængeligt Webindhold). WCAG 2.1 er en række anvisninger, der skal sikre at en hjemmeside, er webtilgængelig for personer med funktionsnedsættelse.

WCAG 2.1 indeholder kvalitetsmål, der bl.a. skal sikre, at hele hjemmesiden er tilgængelig og kan bruges af it-kompenserende teknologier. Tilgængeligheden inddeles i tre niveauer, A, AA og AAA. EU-lovgivningen kræver som minimum, at offentlige hjemmesider er tilgængelige på AA niveau.
De fire principper indeholder forskellige niveauer af succeskriterier, der skal opfyldes, før et tilgængelighedsniveau er nået. For at opnå et AA tilgængelighedsniveau, skal alle 50 A og AA succeskriterier overholdes.

Efterlad kommentar