23. september 2020 træder næste fase af loven om webtilgængelighed endelig i kraft.
Det betyder, at alle offentlige hjemmesider skal være webtilgængelige. Dermed skal alle offentlige sider kunne læses og navigeres i med it-kompenserende hjælpemidler af borgere med f.eks. syns- og hørenedsættelse eller ordblindhed. Loven skal gøre det nemmere for borgere med funktionsnedsættelser at læse og forstå offentlige hjemmesider.

De offentlige hjemmesider skal også indeholde en tilgængelighedserklæring. Den fortæller i hvilken grad siden lever op til webtilgængelighedsloven. Lever siden ikke op til webtilgængelighedsloven, kan borgerne henvende sig direkte til de ansvarlige for siden.
Loven forpligter fra og med den 23 september 2020 det offentlige, til at informere forståeligt til alle borgere.

 

 

Efterlad kommentar