Video info spot – Web accessibility – equal opportunities on the web

Video info spot – DA4YOU Promospot – DA4YOU.eu vision

I DA4YOU-projektet skal øge unges bevidsthed om FN’s handicapkonvention og EU’s tilgængelighedsdirektiv i samarbejde med andre unge. Formålet med DA4You-projektet er at give unge med kommunikationshandicap bedre mulighed for at deltage i den offentlige debat om tilgængelighed i Europa.

Færdigheder til at mestre digitale medier 

Anbefalingerne i notatet Skills to master digital media er baseret på de indsamlede erfaringer fra kurser udviklet til målgruppen, som er unge med handicap i Danmark, der har problemer med digital kommunikation.Notatet  stille de anbefalinger og retningslinjer for bedste praksis, der er udarbejdet i løbet af projektet, til rådighed til fordel for unge med handicap i hele Europa.

De unge med handicap, der har deltaget i DA4YOU-projektet, har deltaget i tre kurser om følgende emner:

  • Et kursus i lovgivning om digital tilgængelighed 
  • Et kursus om tilgængelighedsteknologi 
  • Et kursus om tilgængelighed i medieproduktion: Video Action Learning 

Formålet med dette intellektuelle output er derfor at skabe en model for kurser, der giver målgruppen færdigheder til at mestre digitale medier, herunder retningslinjer, der kan give lærere rundt om i Europa undervisningsmetoder, herunder brug af hjælpeteknologier baseret på almindeligt tilgængeligt forbrugerudstyr såsom smartphones.

DA4YOU O1 – Skills to master digital media – rapport

DA4YOU hjemmeside – en introduktion

DA4YOU’s hjemmeside er en digital tilgængelig dialog platform med flere sprog,  der kan understøtte aktiv deltagelse af unge voksne med kommunikationshandicap i en demokratisk debat om tilgængelighed i Europa, på tværs af handicap, geografi og sprog (engelsk, svensk og dansk).’

Det er et digitalt ikke-formelt uddannelses- og demokratisk frivilligt aktivitetswebsted for digital tilgængelighed, der har til formål at indsamle informativt materiale på en åben serviceplatform. 

DA4YOU er en digital platform for information med mulighed for diskussion og videns udveksling om tilgængelighed med levende billeder, lyd, grafik og tekster. Det er en platform, der skal øge bevidstheden om tilgængelighed.

På DA4YOU portalen vil det være muligt at få adgang til alle til projektets relevante information og få adgang til den audiovisuelle kommunikationsplatform, der bruges til digital kommunikation mellem projektdeltagere og andre.

Hjemmesiden har til formål at være et internationalt mødested for information og debat om tilgængelighed, med dens struktur skaber kontakt mellem myndighederne og folkevalgte til civilsamfundet borgere og ngo’er på flere sprog. DA4YOU er folkets deltagerdemokrati på en samlet digital public service-platform, der også er modtagelig for offentlig adgang.

DA4YOU O2 – The website – rapport

Facebook

DA4YOU skal inddrage unge med kommunikationshandicap, så de kan fungere som eksperter i deres egen situation og deltage i den politiske udvikling af tilgængelighed i Europa. Du er velkommen til at deltage i vores Facebook-gruppe her: https://www.facebook.com/groups/2262671567375599 

Workshop om webtilgængelighed

Offentlige hjemmesider er omfattet af Lov om webtilgængelighed. Dette betyder at informationerne på siderne skal kunne læses af ordblinde og personer med synsnedsættelse, lydfiler skal tekstes og der skal bruges et sprog som er forståeligt. De såkaldte WCAG 2.1 principper skal overholdes så it-kompenserende hjælpemidler kan læse siderne.

Workshoppen havde  til formål at gennemgå og afprøve en række webtilgængelighedsværktøjer i praksis. Webtilgængelighedsanalyse værktøjet QualWeb introduceres.

Der afsluttes med en orienteres om dialog mulighederne mellem borgerne og de offentlige myndigheder. Du kan se og høre workshoppen her:

https://mediehuset-kbh.dk/da4you-workshop-om-webtilgaengelighed/ 

Webtilgængelighed – lige muligheder på internettet – seminar

Seminaret har en dagsorden med følgende emner:

  • Hvordan kan EU bidrage til digital tilgængelighed for alle handicappede?
  • Perspektiver på tilgængelighed gennem empowerment.
  • Digital tilgængelighedsvejledning til brug af digitale teknologier til tilgængelig læring.
  • Værktøjssæt til digital tilgængelighed.

Her finder du linket til DA4YOU seminaret: https://mediehuset-kbh.dk/da4you-seminar-web-accessibility

Video Action Learning

Kursisterne hos DA4You har været igennem et Video Action Learning forløb, hvor de har lært om webtilgængelighed i forbindelse med at producere egne videoer.

Du kan se mere om Video Action Learning og kursisternes videoer på følgende side.

Tryk i boksen herunder: