DA4YOU projektet vil,

– give unge med handicap mulighed for at bruge digitale medier til kommunikations- og vidensdeling.
Samfundsdeltagelse kan give  private personer indflydelse på offentlige beslutninger
som en del af den demokratiske beslutningsproces.
Det er i samfundets interesse, at borgerne i et demokrati kan få deres holdninger kommunikeret ud
og indgå i en dialog med andre borgere og folkevalgte politikere.

I DA4YOU projektet vil unge udbrede kendskabet til FNs Handicap Konvention og
EU’s tilgængeligheds direktiv i samarbejde med andre unge.
Målet for DA4You projektet er at give unge med et kommunikationshandicap bedre muligheder
for at deltage i den offentlige diskussion om tilgængelighed i Europa.

Målet er at sikre at unge bliver inkluderet i den demokratiske proces og får indflydelse på deres hverdag.
Målgruppen er unge med handicap i alderen 18-30 år, der er vokset op i en digitale tid,
også kaldet digitale indfødte, som har et anderledes medieforbrug end ældre generationer med lignende handicap.
Målgruppen omfatter syns- og hørehæmmede, ordblinde, samt personer, der er udviklingshæmmede

DA4YOU vil,

– sikre at unge bliver hørt og at de aktivt bidrager til at formulere fremtidens mål og ressourcer inden for handicapområdet.

– tilbyde kurser om webtilgængelighed,

– skabe kompetencer, der kan medvirke til forandring og aktiv deltagelse i den offentlige debat.

DA4YOU skal Inddrage unge med et kommunikationshandicap, så de kan medvirke
som eksperter på egen situation og deltage i den politiske udvikling af tilgængelighed i Europa.

 

Kursisterne hos DA4You har været igennem et Video Action Learning forløb,
hvor de har lært om webtilgængelighed i forbindelse med at producere egne videoer.

Du kan se mere om Video Action Learning og kursisternes videoer på følgende side.

Tryk i boksen herunder: