Funka

Funka er ledende i Europa inden for feltet “webtilgængelighed”. Firmaet tilbyder ekspertydelser i at udvikle brugervenlige, effektive og tilgængelige løsninger. Funka er ekspert i direktivet om webtilgængelighed, der er en EU-retsakt, der danner basis for national lovgivning. Det giver rettigheder og muligheder for unge personer med funktionsnedsættelse.

East Anglia Universitet (UEA)

East Anglia Universitet, UEA, arbejder med tilgængelighed ud fra et brugerperspektiv og udvikler strukturer og metoder for kommunikation inklusive internetbaserede digitale dialog-platforme. Disse kan understøtte unge voksne med funktionsnedsættelse, som oplever kommunikationshandicaps. Således kan de få bedre muligheder for at tage aktiv del i demokratisk debat om tilgængelighed i Europa på tværs af funktionsnedsættelse, geografi og sprog.

Mediehuset København

Mediehuset København er en produktionsvirksomhed i København. Firmaets hovedbeskæftigelse er produktionen af indhold til digitale medieplatforme. Mediehuset København har mange års erfaring med at udvikle og implementere uddannelse og kurser i digital medieproduktion for en lang række organisationer og firmaer.