Hovedformålet med projektet

  • At unge voksne med kommunikationshandicaps får bedre muligheder for at deltage i den demokratiske debat om tilgængelighed i Europa
  • At unge voksne med kommunikationshandicaps lærer at producere og kommunikere digitalt
  • At unge voksne lærer, hvordan man kommunikerer ved at have digital tilgængelighed

De unge voksne vil gennem projektet understøtte implementeringen af FN’s handicapkonvention, Marrakesh-traktaten og EU’s lovgivning om tilgængelighed i samarbejde med andre unge voksne, der har kommunikationshandicaps.

DA4You vil sørge for, at de unge voksne bliver hørt og at de aktivt bidrager til formulering af fremtidige mål og ressourcer inden for området. Projekt ønsker at understøtte, at de unge voksne kan påvirke den politiske proces om tilgængelighed i Europa ved at inkludere unge voksne med kommunikationshandicaps som eksperter og deltagere.

DA4You tilbyder uddannelsesforløb med unge voksne med kommunikationshandicaps, der gør dem i stand til at benytte digitale medier til kommunikation og formidling ved brug af indhold, de selv producerer.

DA4You vil bidrage til at skabe kompetencer og færdigheder hos de unge deltagere med kommunikationshandicaps i forhold til at benytte digitale medier til aktivt at deltage i den offentlige debat.

DA4You udvikler strukturer og metoder vedrørende brug af internetbaserede, digitale, sociale platforme såsom Facebook, Twitter og hjemmesider i forhold til tilgængelighed. Derudover udvikles digitale dialogredskaber med hensyn til kommunikation mellem organisationer og individer.

DA4You vil hjælpe med at skabe bedre muligheder for etableringen af social-økonomiske virksomheder og jobs for unge mennesker med kommunikationshandicaps gennem udveksling af gode erfaringer og samarbejde med regionale myndigheder.

Målgrupper

Projektet sigter mod at gøre unge med kommunikationshandicaps/syns- og hørenedsættelse samt dysleksi og kognitive funktionsnedsættelsei stand til at benytte digitale medier til kommunikation og udbredelse for at understøtte deres aktive deltagelse i den demokratiske proces i samfundet og sørge for indflydelse. Målgruppen er unge voksne med funktionsnedsættelse mellem 18 og 30 år. Fokus er på digital tilgængelighed. Hovedmålgruppen er unge voksne med syns- og høreforringelser samt dysleksi, men målgruppen indeholder også unge voksne med kognitiv funktionsnedsættelse, der har problemer med digital kommunikation af andre grunde såsom autisme, taleproblemer og fysiske lidelser, der kan være årsag til problemer med kommunikation.

Projektet fokuserer på unge voksne med kommunikationshandicaps på baggrund af, at de er en målgruppe, der er vokset op i den digitale tidsalder og bruger medier anderledes end ældre generationer med lignende funktionsnedsættelse.

Vi arbejder for, at de unge deltagere bliver fremtidige ambassadører i forhold til andre med kommunikationshandicaps ved at udbrede viden om digital tilgængelighed.