Procedurer til sikring af den lovbefalede tilgængelighed på hjemmesiden DA4YOU.eu

Tilgængelighedsniveauet på hjemmesiden er metodisk tilvejebragt ved at siden er testet teknisk efter WCAG 2.1 standarden og rettet til, så den imødekommer alle krav til Level A og AA. Desuden er siden testet og rettet til efter en brugertest, så den både imødekommer visse krav til Level AAA, samt supplerende tilgængelighedskrav, som endnu ikke er WCAG 2.1 standard.

Der er udarbejdet tilgængelighedserklæring for hjemmesiden (som kan tilgås på hjemmesiden), og formålet med herværende procedurer er at sikre kvaliteten af sidens tilgængelighedsniveau, selv om den over tid løbende bliver korrigeret og tilrettet både i forhold til designet og det redaktionelle indhold.

Dette formål medfører en procedure som kræver løbende test af tilgængeligheden på siden og af de krav udviklingen af WCAG måtte medføre. Følgende tiltag implementeres:

 

  • DA4YOU.eu testes hvert halve år for tilgængelighed ved brug af markedets bedste web accessibility tools.
    Eventuelle mangler udbedres.
  • Samtidig suppleres med en in-house brugerpanel analyse af lovligt indsamlede trackingdata (fx via mouserecording og heatmaps). Eventuelle mangler udbedres.
  • Løbende kommentarer der indsendes af brugere til redaktionen, som svar på sidens opfordring til at kommentere tilgængeligheden, vurderes desuden af et in-house brugerpanel, og eventuelle mangler udbedres.