Video info spot – Web accessibility – equal opportunities on the web

Video info spot – DA4YOU Promospot – DA4YOU.eu vision

I DA4YOU-projektet kommer ungdomar att öka medvetenheten om FN:s konvention om funktionshinder och EU:s tillgänglighetsdirektiv i samarbete med andra ungdomar. Syftet med DA4You-projektet är att ge ungdomar med kommunikationssvårigheter bättre möjlighet att delta i den offentliga diskussionen om tillgänglighet i Europa.

Färdigheter för att behärska digitala medier

Rekommendationerna i denna intellektuella produktion Kompetens att behärska digitala medier bygger på samlade erfarenheter från kurser som utvecklats för målgruppen, som är unga vuxna med funktionsnedsättningar i Danmark som har problem med digital kommunikation.

Denna intellektuella produktion kommer följaktligen att göra de rekommendationer och riktlinjer för bästa praxis som utvecklats under projektet tillgängliga till förmån för unga vuxna med funktionsnedsättning i hela Europa.

De unga vuxna med funktionsnedsättning som har deltagit i DA4YOU-projektet har deltagit i tre kurser om följande ämnen:

  • En kurs om lagstiftning om digital tillgänglighet 
  • En kurs om tillgänglighetsteknik 
  • En kurs om tillgänglighet i medieproduktion: Video Action Learning 

Syftet med denna intellektuella produktion är därför att tillhandahålla en modell för kurser som ger målgruppen färdigheter för att behärska digitala medier, inklusive riktlinjer som kan ge lärare runt om i Europa undervisningsmetoder, inklusive användning av hjälpmedelsteknik  baserad på allmänt tillgänglig konsumentutrustning som smartphones.

DA4YOU O1 – Skills to master digital media – rapport

DA4YOU webbplats – en introduktion

DA4YOU webbplats är en  digital tillgänglig och flerspråkig dialogplattform som kan stödja unga vuxnas aktiva deltagande med kommunikationshandikapp i en demokratisk debatt om tillgänglighet i Europa, över funktionshinder, geografi och språk (engelska, svenska och danska).

Det är en digital icke-formell utbildnings- och demokratisk webbplats för frivillig verksamhet för digital tillgänglighet som syftar till att samla informativt material på en öppen serviceplattform. 

DA4YOU-portalen är en digital plattform för information, med möjlighet till diskussion och kunskapsutbyte om tillgänglighet med livebilder, ljud, grafik och texter. Det är en plattform som ska öka medvetenheten om tillgänglighet.

På DA4YOU-portalen kommer det att vara möjligt att få tillgång till all relevant information för projektet och få tillgång till den audiovisuella kommunikationsplattformen som används för digital kommunikation mellan projektdeltagare och andra.

DA4YOU webbplats syftar till att vara en internationell mötesplats för information och debatt om tillgänglighet, med dess struktur skapar kontakt mellan myndigheter och valda representanter till det civila samhällets medborgare och icke-statliga organisationer på flera språk. DA4YOU är folkets deltagardemokrati på en övergripande digital public service-plattform som också är mottaglig för Public Access.

DA4YOU O2 – The website – rapport

Facebook

DA4YOU måste involvera ungdomar med en kommunikationssvårigheter så att de kan agera som experter på sin egen situation och delta i den politiska utvecklingen av tillgänglighet i Europa. Gå gärna med i vår FaceBook-grupp här: https://www.facebook.com/groups/440679837053015

Webbtillgänglighet – lika möjligheter på webben – seminarium

Seminariet har en agenda med följande ämnen:

  • Hur kan EU bidra till digital tillgänglighet för alla personer med funktionsnedsättning?
  • Perspektiv på tillgänglighet genom egenmakt.
  • Guide för digital tillgänglighet för att använda digital teknik för tillgängligt lärande.
  • Verktygslåda för digital tillgänglighet.

Här hittar du länken till DA4YOU-seminariet: https://mediehuset-kbh.dk/da4you-seminar-web-accessibility