DA4YOU är ett ungdomsdrivet projekt faciliterat av Funka, East Anglia Universitet och Mediehuset København, i samarbete med en rad organisationer som arbetar med unga vuxna med funktionshinder. Med fokus på utbildning och kunskapsutbyte har projektet som syfte att ge unga vuxna, i åldrarna 18–30 år med varierande sensoriska, kognitiva och fysiska funktionshinder en möjlighet att utveckla kompetenser för att bemästra digitala medier och bidra till dialog tvärs över funktionsnedsättning, geografi och språk. Ett av DA4YOU’s huvudsyften är därmed att skapa skräddarsydda utbildningar i digital tillgänglighet för unga vuxna, som omfattar de tre huvudområdena: lagstiftning, digital tillgänglighet och digital mediaproduktion. Projektet syftar också till att samla undervisningsmaterial på en öppen, gemensam public service-plattform och göra materialet tillgängligt gratis för individer, föreningar, utbildningsinstitutioner och bibliotek, m.fl. På så sätt vill DA4YOU bidra till att behovet för utbildning i digital tillgänglighet bland unga vuxna i Europa med varierande funktioner och funktionshinder tillgodoses, och hjälpa dem att känna sig bättre rustade och stärkta i att kommunicera med alla slags grupper.