Åtgärd Lärande är en dialogbaserad lärandemetod och undervisningssätt som bygger på David Kolbs lärandecykel dels på Action Learning-metoden som utvecklades av professor vid Cambridge University, Reg Revans.