Demokratiskt deltagande är en process som ger medborgare en möjlighet att ha inflytande på beslut som rör allmänheten, samt att ta del i demokratiska beslutsfattnings-processer.