Intro og guides

Utvärdering – Deltagare (word)
Utvärdering – Lärare (word)
Video Action Learning – Introduktion (word)

 

Web tillgänglighet lagstiftning 

  • Modul 1 – Bakgrund och översikt
  • Modul 2 – Minimikraven och för att göra skillnad
    (se UK version)

 

Tilgängeligheds teknik

  • Modul 3 – Tillgänglig teknik i praktiken 1

Delkurser 3+4 (word)
Delkurser 3+4 – översikt (word)

 

  • Modul 4 – Tillgänglig teknik i praktiken 2

Delkurser 3+4 (word)

 

Video Action Learning

  • Modul 5 – kommunikation med rörliga bilder och ljud 

Modul 5 – Intervjuteknik (word)
Modul 5 – Checklista (word)
Modul 5 – De 25 Frågorna (word)
Modul 5 – Genrer och innehållskategorier (word)
Modul 5 – Kort kursbeskrivning (word)
Modul 5 – Lektion 1 -Powerpoint som wordfil (word)
Modul 5 – Länk till Youtube – Handledning till Zoom (word)
Modul 5 – Målgrupp och budskap (word)
Modul 5 – Power Points (pptx)
Modul 5 – Produktionsplan (word)
Modul 5 – Punktmanus exempel (word)
Modul 5 – Punktmanus schablon (word)
Modul 5 – SMK – Andvändarna (word)
Modul 5 – Synops (word)
Modul 5 – Uppgiftsbeskrivning (word)

 

  • Modul 6 – Inspelningsteknik – kamera, ljud och ljus

Modul 6 – Bildutsnitt i fakta och fiktion – bakgrund (word)
Modul 6 – Inspelningsplan  (word)
Modul 6 – Kort kursbeskrivning (word)
Modul 6 – Kursplan (word)
Modul 6 – Power Point (pptx)
Modul 6 – Powerpoint som wordfil til skärmläsare (word)

 

  • Modul 7 – Granskning, Clip Man och Redigering

Modul 7 – Powerpoint SE (pptx)
Modul 7 – Powerpoint som worddokument (word)
Modul 7 – Kort kursbeskrivning (word)
Modul 7 – Kursplan (word)
Modul 7 – Rush Användarhandbok (word)

 

  • Modul 8 – Publicering och utvärdering

Modul 8 – Undervisningsmateral (word)
Modul 8 – Utvärdering av film (word)