Video info spot – A digitally accessible Europe

Digitaliseringen av samhället ger ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i den politiska debatten och göra sina röster hörda. På EU-nivå har tillgängligheten stärkts under de senaste åren.

I och med efterlevnaden av EU:s direktiv om webbtillgänglighet kommer personer med funktionsnedsättning att ha rätt att få innehåll från den offentliga sektorn i ett tillgängligt format, men inkluderingen slutar inte där. Dessutom kommer handikapporganisationer att delta i urvalet av vilka tjänster som ska prioriteras för övervakning, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning kommer att påverka utvecklingen av direktivet. Genom återkopplingsmekanismen har slutanvändare med funktionshinder ett praktiskt verktyg för daglig egenmakt när det gäller att ha en verklig inverkan på tillgänglighetsnivån på den offentliga sektorns webbplatser, dokument och appar.

I DA4You-projektet ligger rätten till digital tillgänglighet till grunden för deltagandet. Lagstiftning kan tyckas tråkig och svår, men den senaste tidens rättsliga förbättringar kan förändra möjligheterna för ungdomar med funktionsnedsättning att delta i det digitala samhället.  Därför har projektet som ett av sina huvudmål att utbilda ungdomar med funktionsnedsättning om deras rätt till information och onlinetjänster.

För att se till att dokumentet är läsbart för genomsnittsläsaren hänvisar dokumentet till lagar, förordningar och standarder genom att länka till den faktiska informationskällan i stället för att upprepa den i dokumentet.

I dokumentet beskrivs den politik och lagstiftning som stöder det politiska demokratiska digitala deltagandet för personer med funktionsnedsättning på EU-nivå samt på nationell nivå i Danmark, Sverige och Storbritannien.

Vi hoppas att du kommer att tycka att det är användbart.

Ladda ner dokument:  DA4YOU O5 – Politiskt demokratiskt deltagande