På en av de soligaste klämdagarna i Sverige den 7 juni passade EU-kommissionen på att publicera den Europeiska Tillgänglighetslagen. Lagen omfattar vissa produkter och tjänster inom delar av kommersiell sektor vilket innebär ett slags paradigmskifte i Europa.

Tillgänglighetslagen är ambitiös i och med att den ställer krav på digital tillgänglighet i hela värdekedjan: producenter, auktoriserade representanter, importörer och distributörer av produkter och tjänster berörs. Kraven gäller även vid offentlig upphandling av produkter och tjänster som omfattas av lagen.

Nu går vi in i en period där kommissionen kommer att arbeta tillsammans med experter och medlemsländerna för att utforma föreskrifter och detaljer i lagstiftningen. Dessutom kommer ett nytt mandat att ges till de europeiska standardiseringsorganen för att säkerställa att det finns en harmoniserad EN-standard som kan fungera som minimikrav. Det får anses troligt att regelverket kommer att bygga vidare på EN301549.

Några exempel på produkter och tjänster som omfattas av lagen:

 • Datorer (hårdvara och mjukvara)
 • Självbetjäningsautomater (bankomat, biljettautomat, inchecknings-automat)
 • Banktjänster
 • e-böcker
 • e-handel
 • Digitala gränssnitt inom transportsektorn (flyg, buss, tåg, båt)

Den som satt sig in i Webbtillgänglighetsdirektivet kan se både likheter och skillnader, till exempel:

 • Lagens efterlevnad kommer att övervakas av myndigheter som arbetar med konkurrens- och marknadsfrågor.
 • Det finns möjligheter för konsumenten att överklaga bristande tillgänglighet.
 • Medlemsländerna kan utkräva böter för den som inte följer lagen.
 • CE-märkningen kommer att användas som ett sätt att deklarera tillgänglighet.
 • Medlemsländerna ska rapportera status till kommissionen.

Varje land har god tid på sig att införa lagen på nationell nivå. Den 28 juni 2025 ska de flesta produkter och tjänster som lagen omfattar uppfylla kraven, men det finns en lång rad undantag, bland annat för avtal som ingåtts före det datumet och för produkter som har en lång så kallad ”ekonomisk livstid”; självbetjäningsautomater behöver exempelvis inte fasas ut förrän efter 20 år.

Det ska bli intressant att se hur näringslivet reagerar på skärpta krav på tillgänglighet. Vi hoppas att den här lagen får mer uppmärksamhet hos den svenska regeringen än vad Webbtillgänglighetsdirektivet har fått, så att organisationer som omfattas får goda möjligheter att förbereda övergången till ökad inkludering.

Funka erbjuder utbildning i den Europeiska Tillgänglighetslagen för dig som vill lära dig mer.

 

Kontakt

Susanna Laurin
Titel: Forsknings- och innovationschef
Email: susanna.laurin@funka.com
Tel: +46 8 555 770 61

Lämna kommentar