Medborgarvetenskap

Citizen Science – Medborgarforskning – är ett begrepp som började användas på 1990-talet, men har sedan dess blivit mer och mer populärt. Det hippa engelska begreppet täcker många idéer, men den vanligaste definitionen är följande:

Projekt där frivilliga personer från allmänheten samarbetar med forskare för att besvara frågeställningar som är relevanta ute i verkligheten.

Det kan kanske uppfattas av några som ett koncept där ”riktiga forskare” utnyttjar arbetskraft av en stor grupp frivilliga, men det kan också ses som en revolution inom forskarvärlden, där kunskap om världen omkring oss och insyn i forskning blir allt mer tillgänglig för gemene man.

Forskare som engagerar sig i medborgarforskning har, förutom den traditionella jakten på ny kunskap, ofta också en vilja att engagera och inspirera andra. I utbyte mot den hjälp de får i form av frivilligas engagemang, delar de med sig av sin kunskap och sin passion för fältet de är verksamma i. Att frivilligt delta i ett forskningsprojekt ska ge något tillbaka. Det kan t.ex. vara en möjlighet för att lära sig på ett roligt sätt.

Lämna kommentar