DA4YOU är ett europeiskt, strategiskt partnerskapsprojekt med huvudpartners från Danmark, Sverige och Storbritannien, som samarbetar med organisationer för människor med funktionsnedsättning i de tre länderna. Projektet leds av Mediehuset København, som är den danska samarbetspartnern och även samordnare. Funka är den svenska och East Anglia Universitet är den brittiska samarbetsparnern.

”Internets styrka ligger att det är universellt. Att alla har tillgång till internet, oavsett funktionsnedsättning, är en väsentlig aspekt”

– Tim Berners-Lee, skaparen av World Wide Web, 1997