Huvuduppgifter och aktiviteter i DA4YOU

Funka står utbildningsmaterial som berör direktiven om webbtillgänglighet, vilket är en EU-rättsakt som lägger grunden för nationell lagstiftning. Funka’s undervisning fokuserar på rättigheter och möjligheter för unga vuxna med funktionsnedsättningar, samt behov för lagstiftning som ett redskap för att skapa bättre tillgänglighet. Som nationell projektkoordinator i Sverige når Funka ut till organisationer och individer som har funktionsnedsättning och förbereder dem för DA4YOU-kurserna.

Vilka är Funka?

Funka är ledande i Europa inom fältet för webbtillgänglighet. Företager erbjuder expertutlåtanden för utveckling av användarvänliga, effektiva och tillgängliga lösningar. Företaget har ett väldigt användarcentrerat förhållningssätt och testar produkterna i nära samarbete med slutanvändarna under hela design- och utvecklingsprocessen. Funka uppfattas som en aktör som man vänder sig till rörande frågan om tillgänglighet i Europa och företaget är väldigt aktivt i EU-finansierade projekt inom ämnen såsom e-inkludering, e-förvaltning, e-vård och e-lärande.

På uppdrag av Europa Kommissionen har Funka analyserat metoder för att mäta tillgängligheten på webbsidor i Europa. De har kommit med rekommendationer om metoder som kan användas för att mäta hur väl direktivet om webbtillgänglighet efterlevs. Funka’s experter bidrar också till arbetet med internationella, europeiska och nationella instanser för standardisering, inklusive beträffande kognitiv tillgänglighet. Funka har i allt 48 medarbetare.