Huvuduppgifter och aktiviteter i DA4YOU

Utöver att erbjuda skräddarsydd utbildning om digital tillgänglighet för unga vuxna med olika funktionshinder i Storbritannien, bidrar UEA i huvudsak till detta projekt genom att ha utarbetat en handbok för undervisare i digital tillgänglighet för unga människor. Handboken är utformad som en praktisk, hands-on guide för undervisare som vill lära sig mer om att integrera digital tillgänglighet i undervisning och lärandeprocesser. Trots att fokus för DA4YOU-projektet är utbildning i digital tillgänglighet för unga vuxna, finns det många aspekter av handboken som gör den användbar även i undervisning för andra åldersgrupper.

UEA-teamet samlar även in kunskap om unga vuxnas erfarenheter, åsikter och användande av digitala hjälpmedel. Dessutom samarbetar UEA med andra undervisningsinstitutioner och intresseorganisationer i Storbritannien och arbetar för att stärka banden mellan berörda parter på både på lokal, nationell och internationell nivå.

Vilka är East Anglia Universitet?

East Anglia Universitet (UEA) består av fyra fakulteter (Naturvetenskap, Medicin & Hälsovetenskap, Samhällsvetenskap samt Konst & Humaniora) och 19 ämnesområden.

Idag har UEA ca 15 000 studenter, av vilka 4000 läser en mastersutbildning eller doktorerar. UEA’s syfte är bedriva kunskapsutveckling, sprida kunskap om konst, vetenskap och lärande, samt att erbjuda en fri och bred utbildning som är professionell och tar utgångspunkt i teknologi. Universitetet har som målsättning att bli erkända som ett lärosäte som erbjuder utbildningsprogram av hög kvalitet, som dessutom är anpassade för dagens digitala samhälle, och som rustar sina studenter med nyckelkompetenser för arbetsmarknaden eller framtida studier. Den 18 december 2014 publicerades resultatet av den s.k. Research Excellence Framework (en återkommande nationell granskning som utförs av Higher Education Funding Council for England, och som utvärderar forskningens kvalitet och betydelse på universitet i Storbritannien).  Undersökningen visade att över 82% av UEA’s forskningsaktiviteter ansågs vara ”världsledande” eller ”internationellt överlägsen” – en betydande förbättring från 55% år 2008 (året då den föregående undersökningen utfördes). Generellt rankades UEA på tionde plats i Storbritannien för sina forskningsresultats höga kvalitet, samt på tjugoförsta plats bland allmänna brittiska institutioner – en förbättring med tolv placeringar sedan 2008 och en av de skolor som klättrar upp på listan snabbast. UEA har etablerat sig stadigt i topp 15 över brittiska universitet. Universitetet har även lyckats få sin högsta placering någonsin, tolvte plats, i ”The Complete University Guide 2018”, samt trettonde plats i dagstidningarna The Times och Sunday.