I samarbete med innehållsproducenter och teknikleverantörer samlar projektpartnerna in kunskap om tillgänglighet till digital media, inklusive tillgänglighetstjänster och hjälpmedel.

Alla ska ha lika tillgång till media för att kunna uppnå demokratiskt deltagande i samhället. Därför är det viktigt med tillgänglighet för unga människor med kommunikativa funktionshinder.