Video info spot – Toolkit for digital accessibility

Digital tillgänglighet ses ofta i ett snävt perspektiv. I vissa sammanhang står de mänskliga rättigheterna och de rättsliga tillämpningarna i fokus, utan att diskutera de tekniska standarderna och de faktiska kraven. I andra situationer belyses tillgängligheten till gränssnitt, men tillhandahållandet av hjälpmedelsteknik glöms bort. Det är ett komplext område i en teknikvärld som utvecklas snabbt.

I DA4You-projektet har vi identifierat ett behov av en mer holistisk syn på ekosystemet kring digital tillgänglighet. Även om projektet riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättningar syftar denna verktygslåda till att beskriva de viktigaste delarna relaterade till digital tillgänglighet för alla åldrar och förmågor.

För att se till att verktygslådan förblir användbar efter projektperioden hänvisar dokumentet till leverantörer för uppdaterad information och specifikationer och länkar till den faktiska informationskällan i stället för att upprepa den i dokumentet. På så sätt kan verktygslådan förhoppningsvis användas som en informationskälla oberoende av de förändringar och uppdateringar av tekniken som oundvikligen kommer att ske.

Dokumentet beskriver de olika sektorer som behövs för framgångsrik tillgänglighet, hjälpmedelsteknik baserad på användarbehov och vilken typ av tillgänglighetsstöd användare kan hitta i sociala medier och hårdvara.

Vi hoppas att du kommer att tycka att det är användbart.

Ladda ner dokument: DA4YOU O3 – Verktygslåda för digital tillgänglighet