Med fokus på utbildning och kunskapsutbyte har DA4YOU som mål att ge unga vuxna med kommunikationshandikapp möjlighet att utveckla kompetenser för att bemästra digitala medier och bidra till dialog tvärs över funktionsnedsättning, geografi och språk.

Unga vuxna med kommunikationshandikapp ska ha möjlighet att använda digitala medier till kommunikation till stöd för deras aktiva deltagande i demokratiska processer i samhället, och för att säkerställa deras inflytelse.

Utbildning i användning av digitala medier (video- och ljudproduktion, sociala medier och hemsidor):

  • Genom skräddarsydda övningar och kurser möjliggöra för unga vuxna med kommunikationshandikapp att använda digitala medier till kommunikation, samt att använda deras egenproducerade innehåll.
  • Genom att utveckla kompetenser i att bemästra digitala medier som inkluderar särskilda behov, i förhållande till tillgänglighet.