Video info spot – Digital accessability for educators

Digitala tillgänglighetsmetoder och verktyg har en grundläggande roll att spela för att skapa rättvisa inlärningsmöjligheter för alla elever och göra det möjligt för eleverna att lära sig på många olika sätt. 

Men det breda utbudet av verktyg, plattformar och enheter tillgängliga, med så många funktioner och användningsområden och med nya verktyg som utvecklas hela tiden, kan det verka ganska överväldigande och svårt för upptagna lärare att veta var de ska börja bekanta sig med de mest använda verktygen och välja de som är mest effektiva för att göra sina inlärnings- och undervisningsmaterial tillgängliga för sina elever.

DA4You-projektet har identifierat ett behov av mer resurser och skräddarsydd vägledning om digital tillgänglighet för lärare. Därför är den här guiden utformad för att vara en praktisk, praktisk verktygslåda för lärare som vill lära sig mer om de olika typer av tekniker och metoder de kan använda för att göra sin inlärnings- och undervisningspraxis mer tillgänglig för alla elever. 

Dessutom, medan DA4You syftar till digital tillgänglighetsutbildning för unga vuxna, har denna guide utformats för att gälla för en rad olika utbildningssammanhang med elever i andra åldrar.

Vi hoppas att du kommer att tycka att det är användbart.

Ladda ner dokument:  DA4YOU O4 – Användning av digital mediekommunikation i utbildning