Action Learning är en dialogbaserad lärandemetod och undervisningsform, som dels baseras på David Kolb’s lärandecykel och dels på Action Learning-metoden som utvecklades av professor Reg Revans vid Cambridge University.