DA4YOU står för ”Digital Accessibility for You” (digital tillgänglighet för dig).