I samarbejde med indholdsproducenter og leverandører af teknologi opsamler DA4YOU viden om tilgængelighed på digitale medier, inklusive tilgængelighedstjenester og hjælpeværktøjer.

Alle bør have lige adgang til medierne for at kunne deltage demokratisk i samfundet. Derfor er tilgængelighed for unge voksne med kommunikationshandicaps vigtig.