Med fokus på uddannelse og vidensdeling sigter DA4YOU mod at give unge voksne med kommunikationshandicaps mulighed for at opbygge kompetencer i forhold til at mestre digitale medier og bidrage til dialog på tværs af funktionsnedsættelse, geografi og sprog.

Unge voksne med kommunikationshandicaps skal være i stand til at bruge digitale medier til kommunikation for at understøtte deres aktive deltagelse i demokratiske processer i samfundet og for at sørge for indflydelse.

Uddannelse i brugen af digitale medier (video- og lydproduktion, sociale medier og hjemmesider)

  • Gennem skræddersyede øvelser og kurser, der gør unge voksne med kommmunikationshandicaps i stand til at bruge digitale medier til kommunikation og bruge deres eget producerede indhold.
  • Ved at bygge kompetencer til at mestre digitale medier, der inkluderer specielle behov i forhold til tilgængelighed.